Villkor
BOKNINGSVILLKOR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KRYSSNING.

Dessa bokningsvillkor reglerar avtalet mellan Varbergsbåtarna AB, org. nr.559258-5466, och dig som enskild person eller det företag/förening som genomför ett köp via vår onlinebokning.

Betalningsvillkor och avbokningsregler

• Betalning med kort: Du betalar via vår partner PayPal.
• Betalning på plats sker med kontokort och Swish. Vi tar ej kontanter.
• Du kan boka din beställning/order fram till och med 6 timmar innan avgång/ utlämning/ evenemangsstart.
• Du kan avboka din beställning/order fram till och med 72 timmar innan avgång/ utlämning/ evenemangsstart.
• Avbokningar senare än 72 timmar innan återbetalas 50% av totalbeloppet. Avbokningar senare än 12h innan debiteras 100%.
• No show debiteras 100%.

Vill du avboka din resa kontaktar du Varberg Cruise Line via telefon, återbetalning sker sedan enligt PayPal betalningsvillkor om du har betalat med kort.

Varbergsbåtarna AB förbehåller sig rätten att ställa in båtturer/kryssningar med Stella Polaris 12 h innan om färre än 20 personer är förbokade eller om vädret påverkar säkerheten ombord. Du kan då välja att genomföra din bokning till kaj i Varbergs Hamn med en återbetalning av kryssningsbiljetten på 200 kr för vuxen 150 kr för barn/ungdom.

Biljett/ kvitto

Ditt ordernummer är din biljett/ ditt kvitto.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Varbergsbåtarna AB är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier eller använder vår onlinebokning.

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. För mer information, läs hela vår integritetspolicy.

Force Majeureklausul

I händelse av naturkatastrof, krig, statlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Varbergsbåtarnas kontroll äger bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera beställd resa/ produkt.

För bokning på Varbergsbåtarna AB får medhavd mat och dryck får ej förtäras ombord på m/s Stella Polaris. Ombord finns en bar med försäljning av dryck med och utan alkohol samt restaurang med för, varmrätter och efterrätter.
BOKNINGSVILLKOR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID CHARTER AV HELA FARTYGET.

Dessa bokningsvillkor reglerar avtalet mellan Varbergsbåtarna AB, org. nr.559258-5466, och dig som enskild person eller det företag/förening som bokningen avser.

Preliminär bokning

En preliminär bokning är aktuell i 14 dagar, efter det så förfaller preliminär bokningen om inte annat är överenskommet med rederiet.

Avbokning

• Fri avbokning fram till fyra veckor innan avresa om inget annat är överenskommet med rederiet.
• Vid avbokning senare än fyra veckor innan avresa ska beställaren ersätta företaget med 50% av båtkostnaden.
• Vid avbokning en vecka innan avresa är beställaren skyldig att erlägga full betalning för båtkostnaden.

Mat & dryck

• Medhavd mat och dryck får ej förtäras ombord på m/s Stella Polaris.
• Senast sju arbetsdagar före avresa meddelas det definitiva antalet gäster, då detta ligger till grund för kockens råvarubeställning och personalplanering.
• Uteblivna gäster efter detta tillfälle debiteras för förbeställd mat.

BETALNINGSVILLKOR

Slutlikvid ska erläggas senast 14 dagar efter arrangemangsdagen om andra villkor inte är angivna på fakturan.

Undantag

• Vid stora arrangemang gäller inte vanliga regler för betalningsvillkor samt slutlikvid.
• Parterna kommer i detta fall överens om förskottsbetalningens storlek och tidpunkt för betalning av förskott samt slutlikvid.

Force Majeureklausul

I händelse av krig, statlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rederiets kontroll äger rederiet rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera beställd resa.

Prisklausul

Om rederiet drabbas av ökade kostnader till följd av omständigheter enligt ovan angiven force majeure klausul, om skatt, tull eller andra avgifter läggs till eller höjs, samt om drivmedelspriset höjs, äger rederiet rätt att ändra priset i motsvarande mån.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande ombord i samband med uthyrning är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Privatpersoner:

• Bokningsavgift om 10% av båthyran ska vara rederiet tillhanda 14 dagar efter fast bokning. Resterande kostnad för båt hyra ska vara rederiet tillhanda senast 14 dagar före avresa.
• Mat och dryck faktureras efter kryssningens genomförande. Fakturor skickas separat.

Övriga kunder:

Förskottsbetalning utgör 50% av offererat pris. Den ska vara betald senast 14 dagar efter fast bokning. Mat och dryck fakturera efter kryssningens genomförande.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Varbergsbåtarna AB är personuppgiftsansvariga.
Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier eller använder vår onlinebokning. Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. För mer information, läs hela vår integritetspolicy.

Force Majeureklausul

I händelse av naturkatastrof, krig, statlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Varbergsbåtarnas kontroll äger bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera beställd resa/ produkt.

Varbergsbåtarna AB
Org.nr: 559258-5466
Telefon: 0721-907000
E-post: info@varbergcruiseline.se
Hemsida: www.varbergcruiseline.se
Godkänd för F-skatt.
Momreg.nr: SE559258546601
Bankgiro: 5570-2807


drycker

Förrätt, dessert och dryck

Förrätter, desserter och drycker beställer du ombord.

Förutom att vi har fullständiga rättigheter och ett bra sortiment av öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker så har vi självklart gott om alkoholfria alternativ.


Meny

Utbudet av förrätter, andra varma huvudrätter samt desserter varierar ofta och beställs därför ombord.